Gå direkt till sidans innehåll

Nöjdhet med hämtningen av avfall

Bild på en avfallsbil
Bild på en avfallsbil
Indikator SE.2.13

Andel av kunderna i kommunen som är nöjda eller mycket nöjda med hämtningen av avfall. Örebro kommuns mål är att minst 85 procent av invånarna är nöjda med avfallshanteringen.

Andel nöjda med hämtning av kommunalt avfall vid bostad

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet:
93 % (2022)
Utgångsvärde:
90 % (2015)
Lokalt mål:
85 %

Kommentar

Nöjdheten med hämtning av kommunalt avfall vid bostad har sjunkit med 1% från år 2021 till år 2022, men ligger fortfarande under "God hållbarhet" och ligger även över kommunens egna mål med minst 85% nöjda.

Om hållbarhetsklassificering

Avfall Sverige har valt ut vissa indikatorer som de anser speglar avfallshanteringen på ett bra sätt och för dessa satt upp hållbarhetsgränser för hur kommunerna ligger till i jämförelse med varandra utifrån rimliga intervall. Indikatorerna är värderade från mycket god hållbarhet till dålig hållbarhet.

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god hållbarhet

>94 %

1

 God hållbarhet

85–94 %

2

 Mindre god hållbarhet

75–85 %

3

 Dålig hållbarhet

<75 %

Uppdaterad: 2023-06-05