Gå direkt till sidans innehåll

Nöjdhet med hämtningen av avfall

Bild på en avfallsbil
Bild på en avfallsbil
Indikator SE.2.13

Andel av kunderna i kommunen som är nöjda eller mycket nöjda med hämtningen av avfall. Örebro kommuns mål är att minst 85 procent av invånarna är nöjda med avfallshanteringen.

Andel nöjda med hämtning av kommunalt avfall vid bostad

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet:
94 % (2021)
Utgångsvärde:
90 % (2015)
Lokalt mål:
85 %

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god hållbarhet

>94 %

1

 God hållbarhet

85–94 %

2

 Mindre god hållbarhet

75–85 %

3

 Dålig hållbarhet

<75 %

Uppdaterad: 2023-03-03