Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Artikel

Du som besökare ska kunna uppfatta, hantera och ta del av information och tjänster på Örebro kommuns webbplatser. För att webbplatserna ska fungera på bästa sätt förbättrar vi tillgängligheten genom att följa riktlinjerna i WCAG 2.1 på nivå AA.

I korthet

Här hittar du information om tillgänglighetsbrister som finns på Örebro kommuns miljöbarometer och vad som görs för att lösa dessa. Du kan även rapportera brister eller beställa innehåll som inte är tillgängligt på webbplatsen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du vill rapportera brister eller behöver innehåll som inte är tillgängligt på webbplatsen är du välkommen att kontakta oss på kommunen.

Rapportera brister i tillgänglighet

Tillgänglighet för Miljöbarometern

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om det i avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt längre ner på sidan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan rapportera bristande tillgänglighet till myndigheten, och även anmäla ifall du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DIGG

Tips för ökad tillgänglighet

Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i diagramytan eller i diagramförklaringen. Den valda mätserien får då ökad kontrast. Bakgrundsfärger i diagrammen, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.

Mätserier och mätpunkter i diagrammen kan markeras med pekdon eller med tangentbordets tab- och piltangenter. Data i diagrammen kan även visas i tabellform via fliken Tabell, eller i exelformat via länken Exportera data till Excel under diagrammen.

Innehåll som inte är tillgängligt

PDF-Dokument

Det kan finnas vissa dokument på webbplatsen som inte fungerar bra med uppläsande hjälpmedel.

  • Bilder och diagram i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i vissa PDF-dokument.
  • Rubrikstrukturen kan vara felaktig i vissa PDF-dokument.
  • Vi arbetar kontinuerligt med att tillgänglighetsanpassa dokumenten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av det redaktionella innehållet på Örebro kommuns Miljöbarometer. Kommunens applikationsutvecklare Miljöbarometern AB har gjort en teknisk granskning av tillgängligheten på webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 22 november 2022.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 22 november 2022.

Uppdaterad: 2022-12-13