Gå direkt till sidans innehåll

Deponering

Indikator SE.2.10

Material som inte går att återanvända eller återvinnina utan som läggs på en deponi.

Mängd kommunalt avfall till deponering

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet:
4,73 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
4,34 kg/person (2007)

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>20 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

10–20 kg/person

2

 God hållbarhet

2–10 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<2 kg/person

Uppdaterad: 2022-10-31