Gå direkt till sidans innehåll

Deponering

Indikator SE.2.10

Material som inte går att återanvända eller återvinnina utan som läggs på en deponi.

Mängd kommunalt avfall till deponering

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet:
4 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
4,34 kg/person (2007)

Kommentar

I Sverige har vi sedan början av 90-talet minskat deponering till förmån för andra behandlingsmetoder. Nu deponeras mindre än en procent av det kommunala avfallet. I Örebro så har mängden kommunalt avfall som går till deponering minskat från föregående år till 4 kg per person år 2022. Det når "God hållbarhet" enligt Avfall Sveriges hållbarhetsklassificering.

Om hållbarhetsklassificering

Avfall Sverige har valt ut vissa indikatorer som de anser speglar avfallshanteringen på ett bra sätt och för dessa satt upp hållbarhetsgränser för hur kommunerna ligger till i jämförelse med varandra utifrån rimliga intervall. Indikatorerna är värderade från mycket god hållbarhet till dålig hållbarhet.

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>20 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

10–20 kg/person

2

 God hållbarhet

2–10 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<2 kg/person

Uppdaterad: 2023-06-05