Gå direkt till sidans innehåll

Osorterat farligt avfall

Indikator SE.2.6

Mängd farligt avfall som slängs i restavafallet (soppåsen). Farligt avfall inkluderar här även elavfall.

Mål: Farligt avfall och elavfall på fel plats ska minska. Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet i jämförelse med insamlade mängder på Återvinningscentraler ska år 2030 vara lägre jämfört med 2020.

Andel av totalt farligt avfall som hamnar i restavfallet (rullande femårsvärde)

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2020
Senaste värdet:
5,21 % (2022)
Utgångsvärde:
3,82 % (2020)
2020 års värde (ska minska till 2030):
3,82 %

Kommentar

År 2022 var andelen farligt avfall som hamnat i restavfallet istället för att ha sorterats rätt högre än år 2020, vilket inte följer målet om att det ska vara lägre till 2030. Statistiken redovisas som rullande femårsmedelvärde eftersom den grundar sig på plockanalyser och därför kan ha extremvärden. Med rullande medelvärden kan vi se en långsiktig trend.

Uppdaterad: 2023-06-05