Gå direkt till sidans innehåll

Osorterat farligt avfall

Indikator SE.2.6

Mängd farligt avfall som slängs i restavafallet (soppåsen). Farligt avfall inkluderar här även elavfall.

Mål: Farligt avfall och elavfall på fel plats ska minska. Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet i jämförelse med insamlade mängder på Återvinningscentraler ska år 2030 vara lägre jämfört med 2020.

Andel farligt avfall i restavfallet.

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2020
Senaste värdet:
4,30 % (2021)
Utgångsvärde:
3,82 % (2020)

Kommentar

Statistiken visar andelen farligt avfall i restavfallet av den totala mängden farligt avfall. (Rullande femårsvärde)

Uppdaterad: 2022-10-31