Gå direkt till sidans innehåll

Om Örebro kommuns miljöbarometer

Delmål SE.1

Webbplatsen Örebro kommuns miljöbarometer är en resurs för alla som söker fakta om avfallshanteringen i Örebro eller vill veta mer om kommunens avfallsarbete.

Syftet med Miljöbarometern

Örebro kommuns miljöbarometern lyfter fram miljöarbetet inom avfallshanteringen i kommunen och bidrar till att korrekt data används som beslutsunderlag för fortsatta åtgärder. På webbplatsen kan även örebroarna själva följa hur det går för att minska avfallsmängderna och förbättra hållbarheten.

Ökad delaktighet och insyn i kommunens arbete är en viktig del av att skapa en hållbar kommun. Data publiceras i enlighet med Århuskonventionen – FN-konventionen om tillgång till miljöinformation och allmänhetens deltagande i beslutsprocesser i miljöfrågor.

Viktiga målgrupper är beslutsfattare och anställda inom staden, kommuner och andra aktörer som staden samarbetar med, miljökonsulter, lärare och elever, media och självklart örebroarna själva.

Uppdaterad: 2022-11-29