Gå direkt till sidans innehåll

Nöjdhet med information om källsortering och avfallshantering

Bild på orebro.se
Bild på orebro.se
Indikator SE.2.11

Andel personer som är nöjda med information om sortering och avfallshantering.

Andel nöjda med information om sortering och avfallshantering

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet:
71 % (2022)
Utgångsvärde:
90 % (2015)

Kommentar

Nöjdheten med information om sortering och avfallshantering har sjunkit från 88% år 2021 till 71% år 2022, vilket klassas som "Dålig hållbarhet" enligt Avfall Sveriges hållbarhetsklassificering.

Om hållbarhetsklassificering

Avfall Sverige har valt ut vissa indikatorer som de anser speglar avfallshanteringen på ett bra sätt och för dessa satt upp hållbarhetsgränser för hur kommunerna ligger till i jämförelse med varandra utifrån rimliga intervall. Indikatorerna är värderade från mycket god hållbarhet till dålig hållbarhet.

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god hållbarhet

>94 %

1

 God hållbarhet

85–94 %

2

 Mindre god hållbarhet

75–85 %

3

 Dålig hållbarhet

<75 %

Uppdaterad: 2023-06-05