Gå direkt till sidans innehåll

Osorterat matavfall

Matavfallspåse
Indikator SE.2.7

Mat som inte sorterats ut och lagts i den bruna tunnan, utan hamnat i påsen för restavfall och därmed gått till förbränning istället för att bli biogas och biogödsel.

Mängd matavfall i restavfallet

Datakälla: Avfall web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2020
Senaste värdet:
1,820 kg/hushåll och vecka (2021)
Utgångsvärde:
1,820 kg/hushåll och vecka (2020)

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>1,800 kg/hushåll och vecka

1

 Mindre god hållbarhet

1,100–1,800 kg/hushåll och vecka

2

 God hållbarhet

0,600–1,100 kg/hushåll och vecka

3

 Mycket god hållbarhet

<0,600 kg/hushåll och vecka

Uppdaterad: 2022-10-20