Gå direkt till sidans innehåll

Osorterat matavfall

Matavfallspåse
Indikator SE.2.7

Mat som inte sorterats ut och lagts i den bruna tunnan, utan hamnat i påsen för restavfall och därmed gått till förbränning istället för att bli biogas och biogödsel.

Mängd matavfall i restavfallet

Datakälla: Avfall web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2020
Senaste värdet:
1,82 kg/hushåll och vecka (2022)
Utgångsvärde:
1,82 kg/hushåll och vecka (2020)

Kommentar

I villor i Örebro kommun sorteras matavfallet bättre än genomsnittet för villor i hela Sverige. Däremot visar statistiken att lägenheter har mer matavfall i restavfallet än medelvärdet för hela Sverige, och endast når hållbarhetsklassificeringen "Mindre god hållbarhet".

Om hållbarhetsklassificering

Avfall Sverige har valt ut vissa indikatorer som de anser speglar avfallshanteringen på ett bra sätt och för dessa satt upp hållbarhetsgränser för hur kommunerna ligger till i jämförelse med varandra utifrån rimliga intervall. Indikatorerna är värderade från mycket god hållbarhet till dålig hållbarhet.

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>1,80 kg/hushåll och vecka

1

 Mindre god hållbarhet

1,10–1,80 kg/hushåll och vecka

2

 God hållbarhet

0,60–1,10 kg/hushåll och vecka

3

 Mycket god hållbarhet

<0,60 kg/hushåll och vecka

Uppdaterad: 2023-06-05