Gå direkt till sidans innehåll

Osorterade förpackningar

Indikator SE.2.8

Förpackningar som hamnat i påsen för restavfall som eldas upp istället för att gå till återvinning och bli något nytt.

Mängd förpackningar och returpapper, inklusive avfallsbärare, i restavfall

Datakälla: Avfall web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2020
Senaste värdet:
1,82 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
1,82 kg/person (2020)

Kommentar

Det är en större mängd förpackningar i restavfallet i Örebro än genomsnittet för alla Sveriges kommuner, både i villor och lägenheter. År 2022 hade lägenheter i kommunen så stor mängd förpackningar i restavfallet att det klassas som "Dålig hållbarhet" enligt Avfall Sveriges klassificeringsgränser.

Om hållbarhetsklassificering

Avfall Sverige har valt ut vissa indikatorer som de anser speglar avfallshanteringen på ett bra sätt och för dessa satt upp hållbarhetsgränser för hur kommunerna ligger till i jämförelse med varandra utifrån rimliga intervall. Indikatorerna är värderade från mycket god hållbarhet till dålig hållbarhet.

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>2,00 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

1,30–2,00 kg/person

2

 God hållbarhet

0,75–1,30 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<0,75 kg/person

Uppdaterad: 2023-06-05