Gå direkt till sidans innehåll

Osorterade förpackningar

Indikator SE.2.8

Förpackningar som hamnat i påsen för restavfall som eldas upp istället för att gå till återvinning och bli något nytt.

Mängd förpackningar och returpapper, exklusive avfallsbärare, i restavfall

Datakälla: Avfall web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2020
Senaste värdet:
1,82 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
1,82 kg/person (2020)

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>2,00 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

1,30–2,00 kg/person

2

 God hållbarhet

0,75–1,30 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<0,75 kg/person

Uppdaterad: 2022-10-31