Gå direkt till sidans innehåll

Insamlingsfordon som körs på förnybara drivmedel

Indikator SE.2.12

Hur många av våra insamlingsfordon som körs på förnybara drivmedel.

Insamlingsfordon som körs på förnybara drivmedel

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet:
100 % (2022)
Utgångsvärde:
90 % (2016)

Kommentar

I Örebro så körs 100% av insamlingsfordorna på förnybara drivmedel år 2022, vilket får klassificeringen "Mycket god hållbarhet".

Om hållbarhetsklassificering

Avfall Sverige har valt ut vissa indikatorer som de anser speglar avfallshanteringen på ett bra sätt och för dessa satt upp hållbarhetsgränser för hur kommunerna ligger till i jämförelse med varandra utifrån rimliga intervall. Indikatorerna är värderade från dålig hållbarhet till mycket god hållbarhet.

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god hållbarhet

>95 %

1

 God hållbarhet

50–95 %

2

 Mindre god hållbarhet

10–50 %

3

 Dålig hållbarhet

<10 %

Uppdaterad: 2023-06-05