Gå direkt till sidans innehåll

Faktisk materialåtervinning och återbruk

Indikator SE.2.3

Förberedelse för återanvändning innebär att en produkt eller komponent som blivit avfall, rengörs, repareras eller kontrolleras så att den kan användas igen utan någon annan förbehandling.

Materialåtervinning innebär att avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål. Materialåtervinning räknas som faktisk när man sorterat och räknat bort rejekten, det vill säga material som samlas in till återvinning men sedan inte kan återvinnas.

Andel faktisk materialåtervinning och återanvändning (exklusive rejekten)

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2020
Senaste värdet:
43 % (2021)
Utgångsvärde:
44 % (2020)
Mål till 2030:
60 %

Kommentar

Jämfört med hela Sverige har Örebro en hög andel av avfallet som går till materialåtervinning eller återbruk.

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god hållbarhet

>54 %

1

 God hållbarhet

40–54 %

2

 Mindre god hållbarhet

10–40 %

3

 Dålig hållbarhet

<10 %

Uppdaterad: 2023-03-03