Gå direkt till sidans innehåll

Faktisk materialåtervinning och återbruk

Indikator SE.2.3

Förberedelse för återanvändning innebär att en produkt eller komponent som blivit avfall, rengörs, repareras eller kontrolleras så att den kan användas igen utan någon annan förbehandling.

Materialåtervinning innebär att avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål. Materialåtervinning räknas som faktisk när man sorterat och räknat bort rejekten, det vill säga material som samlas in till återvinning men sedan inte kan återvinnas.

Andel faktisk materialåtervinning och återanvändning (exklusive rejekten)

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2020
Senaste värdet:
41 % (2022)
Utgångsvärde:
44 % (2020)
Nationellt etappmål:
60 % (2030)

Kommentar

Andelen faktisk materialåtervinning och återanvändning har stigit med 1% från år 2021 till 41% år 2022. Detta räknas som "God hållbarhet", men har fortfarande en bit kvar för att uppnå det nationella etappmålet med 60% till 2030. Jämfört med hela Sverige har Örebro en hög andel av avfallet som går till materialåtervinning eller återbruk.

Om hållbarhetsklassificering

Avfall Sverige har valt ut vissa indikatorer som de anser speglar avfallshanteringen på ett bra sätt och för dessa satt upp hållbarhetsgränser för hur kommunerna ligger till i jämförelse med varandra utifrån rimliga intervall. Indikatorerna är värderade från mycket god hållbarhet till dålig hållbarhet.

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god hållbarhet

>54 %

1

 God hållbarhet

40–54 %

2

 Mindre god hållbarhet

30–40 %

3

 Dålig hållbarhet

<30 %

Uppdaterad: 2023-06-05