Gå direkt till sidans innehåll

Insamlat till återbruk

Indikator SE.2.2

Insamlat material på Åternyttan för återanvändning. Åternyttan bemannas av olika föreningar som säljer sakerna i sina second hand butiker.

Insamlat till återanvändning

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet:
3,36 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
2,52 kg/person (2016)

Kommentar

Det insamlade materialet som ska gå till återanvändning har minskat från föregående år och låg år 2022 på 3 kg per person. Detta anses ha en "Mindre god hållbarhet".

Om hållbarhetsklassificering

Avfall Sverige har valt ut vissa indikatorer som de anser speglar avfallshanteringen på ett bra sätt och för dessa satt upp hållbarhetsgränser för hur kommunerna ligger till i jämförelse med varandra utifrån rimliga intervall. Indikatorerna är värderade från mycket god hållbarhet till dålig hållbarhet.

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god hållbarhet

>15 kg/person

1

 God hållbarhet

8–15 kg/person

2

 Mindre god hållbarhet

2–8 kg/person

3

 Dålig hållbarhet

<2 kg/person

Uppdaterad: 2023-06-05