Gå direkt till sidans innehåll

Mat- och restavfall

Indikator SE.1.2

Här visas mängden mat- och restavfall som samlas in från hushållen i Örebro delat med antalet invånare.

Till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 procent, jämfört med 2015. För Örebro kommun innebär det max 160 kg mat- och restavfall per invånare år 2025.

Mängd insamlat mat- och restavfall

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet:
197 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
213 kg/person (2015)
Lokalt mål:
160 kg/person (2025)
Uppdaterad: 2022-10-31