Gå direkt till sidans innehåll

Kommunalt avfall (avfall från hushåll)

Indikator SE.1.1

Avfall från hushåll kallas kommunalt avfall och är matavfall, förpackningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall och restavfall som samlas in från hushållen i kommunen. Här visas den totala mängden avfall per person som samlas in i Örebro varje år. Trädgårdsavfall är exkluderat.

Insamlat kommunalt avfall (hushållsavfall), exklusive trädgårdsavfall

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet:
470 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
414,32 kg/person (2015)

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>560 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

450–560 kg/person

2

 God hållbarhet

370–450 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<370 kg/person

Uppdaterad: 2022-10-31