Gå direkt till sidans innehåll

Kommunalt avfall (avfall från hushåll)

Indikator SE.1.1

Avfall från hushåll kallas kommunalt avfall och är matavfall, förpackningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall och restavfall som samlas in från hushållen i kommunen. Här visas den totala mängden avfall per person som samlas in i Örebro varje år. Trädgårdsavfall är exkluderat.

Insamlat kommunalt avfall (hushållsavfall), exklusive trädgårdsavfall

Datakälla: Avfall web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet:
413 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
414,32 kg/person (2015)

Kommentar

Det insamlade kommunala hushållsavfallet har sedan år 2020 sjunkit i mängd per person, och låg år 2022 på 413 kg per person. Detta räknas falla under kategorin "God hållbarhet". Den största delen av avfallet är restavfall, därefter grovavfall exklusive trädgårdsavfall.

Om hållbarhetsklassificering

Avfall Sverige har valt ut vissa indikatorer som de anser speglar avfallshanteringen på ett bra sätt och för dessa satt upp hållbarhetsgränser för hur kommunerna ligger till i jämförelse med varandra utifrån rimliga intervall. Indikatorerna är värderade från dålig hållbarhet till mycket god hållbarhet.

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>560 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

450–560 kg/person

2

 God hållbarhet

370–450 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<370 kg/person

Uppdaterad: 2023-06-05