Gå direkt till sidans innehåll

Restavfall

Indikator SE.1.3

Restavfall är det avfall som inte sorteras för materialåtervinning utan slängs i soppåsen.

Mängd insamlat restavfall

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet:
151 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
159 kg/person (2015)

Kommentar

Det insamlade restavfallet har sedan år 2020 ökat i mängd per person, och ligger år 2022 på 151 kg. Detta kan förklaras genom en trend som återkommer vid högkonjukturer, då avfallsmängderna ökar i takt med den ökande konsumtionen. I detta fall skulle det vara återhämtningen i ekonomin efter pandemiåren som påverkar trenden. Den nya nivån innebär också att mängden nu ligger under "Mindre god hållbarhet".

Om hållbarhetsklassificering

Avfall Sverige har valt ut vissa indikatorer som de anser speglar avfallshanteringen på ett bra sätt och för dessa satt upp hållbarhetsgränser för hur kommunerna ligger till i jämförelse med varandra utifrån rimliga intervall. Indikatorerna är värderade från dålig hållbarhet till mycket god hållbarhet.

Hållbarhetsnivå

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>200 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

150–200 kg/person

2

 God hållbarhet

110–150 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<110 kg/person

Uppdaterad: 2023-06-05