Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall

Indikator SE.1.5

Farligt avfall är produkter som ger skador på växter, djur och människor, om de kommer ut i naturen. Produkter märkta med varningstexter som brandfarligt, hälsovådligt eller förvaras oåtkomligt för barn klassas ofta som farligt avfall.

Mängd insamlat farligt avfall inklusive elavfall

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet:
16,65 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
22 kg/person (2007)

Kommentar

Mängden insamlat farligt avfall per person har sedan år 2020 minskat från 22 kg till 17 kg år 2022. Minskade mängder farligt avfall kan vara både positivt och negativt, beroende på ifall det beror på att vi faktiskt har mindre farligt avfall, eller om det farliga avfallet inte sorteras rätt och istället hamnar i restavfallet. Med mål om att avfallet ska minska totalt mäter vi här mindre avfall som positivt.

Uppdaterad: 2023-06-05