Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall

Indikator SE.1.5

Farligt avfall är produkter som ger skador på växter, djur och människor, om de kommer ut i naturen. Produkter märkta med varningstexter som brandfarligt, hälsovådligt eller förvaras oåtkomligt för barn klassas ofta som farligt avfall.

Mängd insamlat farligt avfall inkluseive elavfall

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet:
20 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
22 kg/person (2007)

Kommentar

Bedömning övergripande

Uppdaterad: 2022-10-11