Gå direkt till sidans innehåll

Elavfall

Indikator SE.1.6

Elavfall är en typ av farligt avfall som ska sorteras separat. Elavfall är till exempel batterier, ljuskällor, mobiltelefon, leksaker med sladd/batteri, fjärrkontroll, hårtork, tv-spelskonsol, tv, dammsugare och tvättmaskiner.

Mängd insamlat elavfall (exklusive batterier)

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet:
9,63 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
15,71 kg/person (2007)

Kommentar

En minskning har skett i det insamlade elavfallet sedan år 2020, och ligger år 2022 på 10 kg per person i Örebro kommun. Minskade mängder elavfall kan vara både positivt och negativt, beroende på ifall det beror på att vi faktiskt har mindre elavfall, eller om elavfallet inte sorteras rätt och istället hamnar i restavfallet. Med mål om att avfallet ska minska totalt mäter vi här mindre avfall som positivt.

Uppdaterad: 2023-06-05