Gå direkt till sidans innehåll

Mat- och restavfall

Indikator SE.1.2

Här visas mängden mat- och restavfall som samlas in från hushållen i Örebro delat med antalet invånare.

Till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 procent, jämfört med 2015. För Örebro kommun innebär det max 160 kg mat- och restavfall per invånare år 2025.

Mängd insamlat mat- och restavfall

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (kg/person) Datum

0

Örebro

 202

2022

1

Riket

 185,163

2022

Datakälla: Avfall web

Kommentar

Det insamlade mat- och restavfallet har sedan år 2020 ökat i mängd per person i Örebro kommun, vilket inte följer målet om att minska mängderna med 25% till år 2025. Detta kan förklaras genom en trend som återkommer vid högkonjukturer, då avfallsmängderna ökar i takt med den ökande konsumtionen. I detta fall är det återhämtningen efter pandemiåren som kan ha påverkat trenden.

Uppdaterad: 2023-06-05