Gå direkt till sidans innehåll

Mat- och restavfall

Indikator SE.1.2

Här visas mängden mat- och restavfall som samlas in från hushållen i Örebro delat med antalet invånare.

Till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 procent, jämfört med 2015. För Örebro kommun innebär det max 160 kg mat- och restavfall per invånare år 2025.

Mängd insamlat mat- och restavfall

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (kg/person) Datum

0

Örebro

 197

2021

1

Riket

 189,188

2021

Datakälla: Avfall web
Uppdaterad: 2022-10-31