Gå direkt till sidans innehåll

Mat- och restavfall

Indikator SE.1.2

Här visas mängden mat- och restavfall som samlas in från hushållen i Örebro delat med antalet invånare.

Till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 procent, jämfört med 2015. För Örebro kommun innebär det max 160 kg mat- och restavfall per invånare år 2025.

Mängd insamlat mat- och restavfall

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Riket

2007

219,96

1

Riket

2008

224,801

2

Riket

2009

218,783

3

Riket

2010

217,181

4

Riket

2011

219,391

5

Riket

2012

218,493

6

Riket

2013

216,325

7

Riket

2014

215,458

8

Riket

2015

213,679

9

Riket

2016

213,366

10

Riket

2017

208,3

11

Riket

2018

204,038

12

Riket

2019

198,09

13

Riket

2020

191,041

14

Riket

2021

189,188

15

Riket

2022

185,163

16

Örebro

2007

190

17

Örebro

2008

181

18

Örebro

2009

190

19

Örebro

2010

222

20

Örebro

2011

229

21

Örebro

2012

217

22

Örebro

2013

221

23

Örebro

2014

217

24

Örebro

2015

213

25

Örebro

2016

211

26

Örebro

2017

212

27

Örebro

2018

206

28

Örebro

2019

197

29

Örebro

2020

194

30

Örebro

2021

197

31

Örebro

2022

202

Datakälla: Avfall web

Kommentar

Det insamlade mat- och restavfallet har sedan år 2020 ökat i mängd per person i Örebro kommun, vilket inte följer målet om att minska mängderna med 25% till år 2025. Detta kan förklaras genom en trend som återkommer vid högkonjukturer, då avfallsmängderna ökar i takt med den ökande konsumtionen. I detta fall är det återhämtningen efter pandemiåren som kan ha påverkat trenden.

Uppdaterad: 2023-06-05