Gå direkt till sidans innehåll

Mat- och restavfall

Indikator SE.1.2

Här visas mängden mat- och restavfall som samlas in från hushållen i Örebro delat med antalet invånare.

Till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 procent, jämfört med 2015. För Örebro kommun innebär det max 160 kg mat- och restavfall per invånare år 2025.

Mängd insamlat mat- och restavfall

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Riket

2007

219,96

1

Riket

2008

224,801

2

Riket

2009

218,783

3

Riket

2010

217,181

4

Riket

2011

219,391

5

Riket

2012

218,493

6

Riket

2013

216,325

7

Riket

2014

215,458

8

Riket

2015

213,679

9

Riket

2016

213,366

10

Riket

2017

208,3

11

Riket

2018

204,038

12

Riket

2019

198,09

13

Riket

2020

191,041

14

Riket

2021

189,188

15

Örebro

2007

190

16

Örebro

2008

181

17

Örebro

2009

190

18

Örebro

2010

222

19

Örebro

2011

229

20

Örebro

2012

217

21

Örebro

2013

221

22

Örebro

2014

217

23

Örebro

2015

213

24

Örebro

2016

211

25

Örebro

2017

212

26

Örebro

2018

206

27

Örebro

2019

197

28

Örebro

2020

194

29

Örebro

2021

197

Datakälla: Avfall web
Uppdaterad: 2022-10-31