Gå direkt till sidans innehåll

Skräpmätningar

Indikator SE.3.1

Varje år genomförs en skräpmätning i Örebro centrum där man mäter antalet skräp per 10 kvadratmeter yta. Håll Sverige Rents skräpmätningar utvecklades tillsammans med Statistiska centralbyrån 2007. Skräpmätningarna i större tätorter visar hur mycket och vilken sorts skräp som finns på trottoarer, gågator samt gång- och cykelbanor i de mest centrala delarna av tätorten. Genom ett statistiskt urval slumpas 200 koordinatpunkter ut inom den centrala staden. Till varje koordinatpunkt hör en fem meter lång trottoarsträcka av varierande bredd, en på varje sida om vägen.

Antal skräpföremål per 10 kvadratmeter

Datakälla: Håll Sverige Rent
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Senaste värdet:
5,29 stycken (2022)

Kommentar

Antalet skräpföremål som hittats under skräpmätningarna i centrum har varierat över åren och det finns ingen tydlig trend av minskande eller ökande nedskräpning. Skräpmätningen år 2022 var liknande den år 2021, trots att det sedan 1 januari 2022 var möjligt att bli bötfälld vid nedskräpning med småskräp, som till exempel cigarettfimpar, tuggummin eller godispapper.

Uppdaterad: 2023-06-05