Gå direkt till sidans innehåll

Andelar av skräpföremålen

Kompletterande indikator SE.3.4

Varje år genomförs en skräpmätning i Örebro centrum där man mäter antalet skräp per 10 kvadratmeter yta. Håll Sverige Rents skräpmätningar utvecklades tillsammans med Statistiska centralbyrån 2007. Skräpmätningarna i större tätorter visar hur mycket och vilken sorts skräp som finns på trottoarer, gågator samt gång- och cykelbanor i de mest centrala delarna av tätorten. Genom ett statistiskt urval slumpas 200 koordinatpunkter ut inom den centrala staden. Till varje koordinatpunkt hör en fem meter lång trottoarsträcka av varierande bredd, en på varje sida om vägen.

Andelar av olika typer av skräpföremål i senaste skräpmätningen

Datakälla: Håll Sverige Rents skräpmätning
Senaste värdet:
5,29 st/10 m2 (2022)
Utgångsvärde:
5,29 st/10 m2 (2022)

Kommentar

Det är framförallt fimpar som slängs på marken i Örebro centrum, men även en hel del snus, plast och metall.

Uppdaterad: 2023-06-05